جهت ارتباط با ما می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر استفاده کنید:

شناسه ماتریکس:office:matrix.flossir.org@.

شناسه ایمیل:office@flossir.org.