عمومی

از انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز
پرش به: ناوبری، جستجو
خدمات عمومی
ردیف Url عنوان خدمت شرح خدمت سامانه منبع
۱ Website https://flossir.org وبگاه انجمن https://www.mediawiki.org
۲ Video Sharing:Peertube https://peertube.flossir.org سامانه غیرمتمرکز به اشتراک گذاری ویدئو (معادل youtub) https://joinpeertube.org
۳ Photo Sharing:PixelFed https://pixelfed.flossir.org سامانه غیرمتمرکز به اشتراک گذاری عکس (معادل instagram) https://pixelfed.org
۴ Microblogging:Mastodon https://mastosdon.flossir.org سامانه غیرمتمرکز میکروبلاگ (معادل twitter) https://mastodon.social
۵ Project Management:OpenProject https://opr.flossir.org/ سامانه کنترل پروژه https://www.openproject.org