انجمن نرم‌افزارهای آزاد ایران

انجمن نرم‌افزارهای آزاد ایران، انجمنی مردم‌نهاد و غیردولتی با هدف تسهیل گسترش توسعه و به‌کارگیری نرم افزارهای آزاد در سطح کشور است.

عضویت

اساسنامه

برای دریافت اساسنامهٔ انجمن، دکمهٔ زیر را بزنید.

مرامنامه

مرامنامهٔ انجمن، شیوهٔ رفتاری اعضا را در انجمن مشخص می‌کند.

درباره

اعضای کنونی انجمن و سمت‌های آنان به شرح زیر است:

تماس با ما

نشانی

تهران

تلفن

۱۲۳۴۵۶۷۸