انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز

به وبگاه انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز خوش آمدید.

خدمات

فهرست خدمات عمومی و اختصاصی اعضاء انجمن نرم ‌افزارهای آزاد/متن‌باز

اساسنامه

مشاهده اساسنامه انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز

اعضاء

مشاهده فهرست اعضاء انجمن نرم افزارهای آزاد/متن‌باز.

 انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز

انجمن نرم افزارهای آزاد/متن‌باز

انجمن نرم‌افزار‌های آزاد، متن‌باز در راستای حمایت از افراد و کسب‌کار‌های نو ظهور در این عرصه وهم افزایی دانش تخصصی موجود در این حوزه به منظور تقویت صنعت نرم‌افزاری کشور بر پایه نرم‌افزار‌های آزاد/متن‌باز با مشارکت بدنه جامعه نرم‌افزاری کشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تولید محتوا در این حوزه فعالیت می‌کند.