دوم

از انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز
پرش به: ناوبری، جستجو
هیأت‌مدیره دوم
نام‌و‌نام‌خانوادگی سمت
آقای مرتضی انصاری دوکاهه رئيس هيئت مديره
آقای محمد تشکری میانرودی مديرعامل
خانم ترانه ساعی آتشی نايب رئيس هيئت مديره
آقای حمیدرضا پیله‌ور خزانه دار
آقای سیدعلی حسینی عضو هيئت مديره
آقای ابوالفضل منصوریان عضو علي البدل هيئت مديره
آقاي سیدمحمدرضا افضلی فاخری عضو علي البدل هيئت مديره
خانم لیلا حامدی نیک بازرس
آقاي علیرضا عظیمی معززی‌فر بازرس علي البدل

تاریخ روزنامه رسمی ۱۴۰۱/۰۳/۲۵